Republika Italija je država na jugu Evrope. Jedinu kopnenu granicu ima na severu, sa Alpima, gde se graniči sa Francuskom, Švajcarskom, Austrijom i Slovenijom. U svom sastavu ima dve nezavisne države- San Marino i Vatikan. Poznata je po modi, kulinarstvu, arhitekturi, dizajnu, muzici i ostalim znamenitostima, koje turisti posećuju u velikom broju. Uticala je na kulturno i društveno okruženje cele mediteranske oblasti. Još u praistoriji na teritoriji Italije postojale su značajne kulture i civilizacije. Etrurska civilizacija, a pogotovo Rimsko carstvo vladali su ovim delom sveta nekoliko vekova. Italija je bila centar filozofije, nauke i umetnosti tokom renesanse i srednjeg veka. 17. marta 1861. godine, kada se najveći deo država sa ovog poluostrva ujedinilo pod uticajem kralja Viktora Emanuela II, iz dinastije Savoj, koji je vladao Sardinijom i Pijemontom, Italija je postala kraljevina. Rim je bio pod Papinom vlašću jos jednu deceniju da bi i on postao deo države 20. septembra 1870. godine. Referendum o monarhiji iz 1946. godine stvorio je Republiku Italiju.