Vatikan je nezavisna država ustanovljena od strane Katoličke crkve i jedna je od najbogatijih zemalja. Najzanimljivije zgrade za turiste su bazilika Svetog Petra, Vatikanski muzej, Sikstinska kapela i Vatikanska biblioteka. Izbor pape se odvija u Vatikanu i veoma je komplikovan.Vatikanu pripada 11 građevina u Rimu i papsla letnja rezidencija u Kastel Gandolfu, koje nisu deo državne teritorije, ali im Italija priznaje eksteritorijalnost. Vatikan ima zastavu, radio i televiziju, poštu, novac, banku, štampariju. 

Sikstinska kapela je najslavnija katolička kapelica na svetu, što zbog umetničkog dela, što zbog konklava. Čitava je prekrivena renesansnim freskama. To je remek delo koje je Mikelanđelo oslikao u ležaćem položaju za 4 godine, po želji pape Julija II. Levo i desno su scene iz Starog i Novog zaveta. U sredini je istorija stvaranja sveta u 9 slika, a posebno se ističe Stvaranje Adama... čuvena slika koju je pozajmila Nokia. Iza oltara je Strašni sud. Veličanstvena scena dolazi do svoje pune dramske izražajnosti, kada se zna da je Mikelanđelov autoportret zapravo ona smežurana koža koju drži Bartolomej.