Italija ima oko 58.462.375 stanovnika. Od toga čak 67% stanovništva živi u gradovima. Najveće migracije iz nerazvijenih predela u gradove zabeležene su od 1950. godine do 1960. godine. U Evropi, Italijani su ljudi koji najduže žive posle Grka i Šveđana. Kao jedan od mogućih razloga navodi se italijanska kuhinja. Muškarci u proseku žive 78, a žene 83 godine.

Katolici- oko 80% stanovništva

Ostale religije- oko 3,6% stanovništva

Jevrejske veroispovesti- oko 35.000 pristalica

Jehovini svedoci- 231.226 pristalica

Treba spomenuti da je Katolička crkva tradicionalno veoma jaka u Italiji.