Bolonja je od Beograda udaljena nešto više od 900 kilometara. Bolonja je najpoznatija po Bolonjskom univerzitetu koji je jedan od najstarijih u Evropi. Ovaj univerzitet veoma je cenjen i poštovan. Takođe, Bolonja je važno turističko odredište u Italiji. Što se tiče univerziteta, studije medicine i prava traju 5 godina, dok za ostale postoji program 3+2. Uslovi su podjednaki sa italijanskim studentima s tim sto je prijemni ispit odvojen za strance i odrzava se u septembru, kao i konkurisanje za stipendiju za koju postoji 150 mesta od kojih prvih 20 dobija novac, ostali beneficije u vidu smanjenja skolarine i mogućnosti rada 150 sati u odredjenim institucijama. Na ovom univerzitetu školovali su se neki od istaknutih italijanskih književnjika kao što su Dante, Petrarka i Bokačo. Ovaj univerzitet sadrži 23 fakulteta, 68 odeljenja i 93 biblioteke. Osim prava i medicine na ovom univerzitetu, postoje i sledeći fakulteti: Fakultet Poljoprivrednih nauka, Industrijske hemije, Ekonomski, Farmaceutski, Tehnički, Književnost i psihologiju, Strane jezike i kjiževnost, Veterinarski, Nauke u obazovanju, Matematički, Fizika i prirodne nauke, Psihologija, Političke nauke, Statistika, Arhitektura, Održavanje kulturne tradicije...